Kartlegger kompetansebehovet

Inderøy kommune og Inderøy Næringsforening går sammen om å kartlegge kompetansebehovet i næringslivet.

KARTLEGGING: Nå skal dagens behov og kompetansebehovet i overskuelig framtid kartlegges, konstaterer Frode Sakshaug i Inderøy Næringsforening (t.v.), næringssjef Trygve Wannebo, daglig leder hos Den Gyldne Omvei, Tormod Ellingsen og ordfører Ida Stuberg. 

Nyheter

– Vi vil vite hvordan dette er i dag og hvordan næringslivet ser på dette i overskuelig framtid, sier Frode Sakshaug i næringsforeningen.