Åpner gang- og sykkelveg

Formiddagen mandag 22. januar er det offisiell åpning av gang- og sykkelvegen i Prestlia.

VEGÅPNER: Gunn Iversen Stokke står for åpningen av gang- og sykkelvegen. 

Nyheter

Det er Hovedutvalgsleder Veg i Trøndelag fylkeskommune, Gunn Iversen Stokke, som skal stå for selve åpningen. Denne åpningen blir en av de aller første som skjer i den nye fylkeskommunen.

I Inderøy kommune er det Hovedutvalg Natur som er trafikksikkerhetsutvalg. derfor er åpningen lagt til hovedutvalgets møtedag, som er mandag 22. januar.

Kommunestyret i Inderøy vedtok i møte den 29. februar 2016 detaljreguleringsplan for gang/sykkelveg langs F.v. 761 fra dagens Sakshaug skole til Li prestegård. Nå er strekningen klar for offisiell åpning.