Nils brøyter veg

Vintervedlikehold av hovedveiene blir ivaretatt av entreprenører, men når det gjelder gårdsveier og private veier må man finne andre løsninger.

KLAR TIL INNSATS: Snørydding er ikke noe man kan planlegge. Når snøen kommer, må jobben gjøres, og Nils Solberg er en av dem som er klar til å rykke ut på kort varsel. 

Nyheter

For dem som har kun noen meter til offentlig vei, er snøskuffa et alternativ for de sprekeste, og den lille snøfreseren løsningen for de mer makelig anlagte. Når det begynner å dreie seg om lengre strekninger, må man ty til kraftigere hjelpemidler. På gårdsbruk er det gjerne bonden selv som tar seg av brøyting og strøing, og da tar han ofte med private småveier i nærheten også, etter nærmere avtale.