Evas hjemmetjeneste AS

Da Bente Klepp så behovet for å tilknytte seg en kompanjong falt valget på Eva Viken Sundfær.

ET BRA TEAM: Bente Klepp i Bentes hjemmetjeneste (t.h) søkte etter en kompanjong. Valget falt på Eva Viken Sundfær (t.v.), og nå er Evas hjemmetjeneste også en realitet. 

Nyheter

I mai blir det 6 år siden Bente Klepp startet med Bentes hjemmetjeneste AS. Bedriften så dagens lys fordi hun erfarte at det var behov for et supplement til de offentlige tjenestene. Etterspørselen har vært stor hele veien, og nå har den vokst så mye at Bente så behovet for å utvide tilbudet.