En historisk veiåpning

Mandag formiddag ble den aller første fylkeskommunale veistrekningen i nye Trøndelag fylkeskommune åpnet.

ÅPNET: Her klipper utvalgsleder veg i fylkestinget, Gunn Iversen Stokke, av snora som ei markering av at gang- og sykkelveistrekningen mellom Sakshaug skole og Li Prestegård nå er offisielt åpnet. Hun fikk hjelp av skoleelevene Odd Magnus Fossum (t.v.), Siri-Lill Søraas og Malin Thorsen Følstad. 

Nyheter

Det var leder for utvalg veg i Trøndelag fylkesting, Gunn Iversen Stokke, som sto for den høytidelige åpningen av gang- og sykkelveien mellom Sakshaug skole og Li Prestegård.

Vedlikehold framfor nybygging

Utvalgslederen er klar på hvordan hun mener fylkeskommunen skal satse på vei i årene som kommer.

– Da skal vi gå inn for vedlikehold av eksisterende veier framfor nybygging. I Sør-Trøndelag har vi de seneste årene brukt svært mye penger på nyprosjekter. Nå er tida inne til å tenke annerledes og sørge for at veiene som vi alt har blir godt vedlikeholdte. Og så skal jeg som politiker selvsagt jobbe for at vi får flere midler til vei, sier hun.

Skal gjøre seg bedre kjent

Hun innrømmer at hun ikke er spesielt godt oppdatert på hvordan standarden er på de fylkeskommunale vegene i tidligere Nord-Trøndelag fylke.

– Derfor har jeg bestemt meg for bruke vinterferien til å kjøre det tidligere fylket på kryss og tvers for å skaffe meg denne oversikten. Her skal jeg også snakke med lokalpolitikere og jeg skal snakke med «folk flest». Det er viktig for meg å vite hva folk mener om de fylkeskommunale vegene. Det tidligere sørfylket kjenner jeg godt til, nikker hun.

Trafikksikkerhet

Gunn Iversen Stokke er opptatt av at trafikksikkerheten står i sentrum når valg skal tas.

– Trafikksikkerhet er noe vi har arbeidet mye med i den gamle fylkeskommunen og noe som vi skal ta med oss inn i den nye. Derfor er jeg svært glad for at det er en gang- og sykkelvei jeg får åpne her i Inderøy. Det er kjempeviktig at vi sørger for at myke trafikanter får bedre vilkår. Jeg er blitt fortalt at syklister syntes at strekningen mellom Sakshaug skole og Li Prestegård var en av de aller verste og mest trafikkfarlige på fylkesveien. Da er det ekstra moro at man nå har fått gjort noe med dette, konkluderer hun.

Kulturinnslag

Under åpningen var det flere flotte kulturinnslag. Elever og ansatte ved Sakshaug skole sto for dette. I tillegg ble det delt ut blomster til grunneiere, utførende entreprenør og til byggherre.