Større kornavlinger?

Gjennomsnittlige kornavlinger i Inderøy er ikke spesielt store. Dette vil man gjøre noe med.

FORELESER: Jon Olav Forbord er en av foreleserne på kornmøtene. 

Nyheter

Prosjektet «Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn» peker på flere måter å øke matproduksjonen på, i tråd med det som er et ønske nasjonalt. Ett av områdene som prosjektet tar for seg, er muligheten som ligger i å øke kornavlingene. Det er ikke en enkel løsning på dette, men med litt omtanke og kunnskap kan alle kornbøndene få mer korn i bingen, noe som øker den samlede matproduksjonen, og gir bedre økonomi for den enkelte kornprodusent.