Nå har BUA åpnet døra

Torsdag denne uka var det offisiell åpning av BUA.

ÅPNET: Mange tok turen innom BUA da den åpnet torsdag formiddag denne uka. 

Nyheter

Det var ordfører Ida Stuberg som sto for selve åpningen der også representanter for Inderøy ungdomsråd talte.

BUA holder til i det tidligere landskapet ved Sakshaug skole. Den kan friste med masse utstyr som barn og unge kan låne. Her kan de eksempelvis, låne skiutstyr, skøyter, hockeykøller, hjelmer, ryggsekker, skibriller, truger og snøbrett. Og lånet er aldeles gratis.

BUA er en nasjonal forening som bidrar til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge – uavhengig av sosioøkonomisk status. Dette gjøres ved å styrke og synliggjøre utlånsordninger, utstyrssentraler og utstyrsbanker som låner ut sports- og fritidsutstyr til barn og unge.

På hjemmesiden til BUA står det at undersøkelser fra Helsedirektoratet viser at utlånsordninger er et virkemiddel som øker aktiviteten blant barn og unge. Spesielt der hvor tilbudet er lett tilgjengelig, har en god utstyrspark, er godt kjent og har faste åpningstider. Velfungerende utlånsordninger kan gi bedre folkehelse, er bra for miljøet og kan bidra med inkludering og integrering.

Her påpekes det at noen mangler utstyr de trenger for å delta på en og annen aktivitet, samtidig har andre garasjer og boder fulle av utstyr de sjelden bruker. Tall fra sportsbransjen viser at Norge ligger på Europatoppen i salg av sportsutstyr. Et stadig økende forbruk av sportsutstyr, rimer ikke med en bærekraftig utvikling. Da kan BUA være et godt alternativ.