– Blir ofte brukt av bilister

Det sier en av beboerne i området. Vedkommende lurer på om kommunen vil sørge for å stenge veien helt for biler.

BRUKES AV BILISTER: Denne gang- og sykkelveien ved Inderøy Idrettspark brukes ofte av bilister, sier en av beboerne i området. Det er ikke tillatt, svarer kommunen.  Foto: Stig Leinan

Nyheter

– Gang og sykkelveien like nedenfor Inderøy Idrettspark skal ikke brukes av bilister, svarer enhetsleder for kommunalteknikk i Inderøy kommune, Erlend Rotmo Slapgaard.

Brukes av bilister

Han mener at skilt som viser at dette er en gang- og sykkelvei, samt porten bør være tilstrekkelig til at bilister skjønner at det ikke er tillatt å kjøre her.