Tilbyr kurs i bygningsvern

I forbindelse med restaurering av sakristiet på Hustad kyrkje har Fortidsminneforeningen søkt om midler. En del av dem er øremerket opplæring og formidling av tradisjonshåndverk og kulturminnekunnskap.

restaurering: Sakristiet på Hustad kyrkje skal oppgraderes, og Sissel Norum fra lokalavdelinga og Kolbein Dahle fra fylkesavdelinga i Fortidsminneforeningen forteller at de har fått midler, både til oppgradering og til opplæring. De skal derfor arrangere kurs, blant annet om lafting og taktekking.  Foto: Nina Fossum

Nyheter

I den forbindelse blir det arrangert tre kurskvelder på Sakshaug Flerbrukshus nå i mars, som et samarbeid mellom Sparbyggja og Inderøy Fortidsminneforening.

Sakristiet på Hustad

– I vår skal vi oppgradere sakristiet på Hustad kyrkje. Tømmerhuset som nå er sakristi, var før 1900 et lagerhus ved det gamle fisketørkeanlegget på Stornesøra. Etter at dette ble nedlagt, ble huset flyttet til Skjelvågen der det ble brukt som pakkhus. Like etter krigen ble det flyttet videre til Hustad der det på 1950-tallet ble satt inn til nordveggen på kirka som sakristi. Der har det fungert som lagerlokale, men med hellelagt jordgolv har det vært et dårlig rom. Jordgolvet har ligget oppover veggene og er medvirkende årsak til at syllstokkene har råtnet, forteller styreleder i fylkesavdelinga, Kolbein Dahle, som er et levende leksikon når det kommer til fortidsforeningens bygningsmasse. Han nøler heller ikke med å rose Inderøy Fortidsminneforening for den innsatsen de har lagt ned siden de startet.