Kornbønder på skolebenken

Forrige torsdag ble det første av to fagmøter om korndyrking arrangert i Akset. Her vanket det gode tips til kornbøndene for å øke avlingene.

GODE RÅD: I kaffepausen fikk Einar Høilo (t.v.) og Nikolai Høilo, begge fra Røra, gode råd av landbruksrådgiver Jon Olav Forbord.  Foto: Reidar Sundal

Nyheter

Foreleser under samlingen var Jon Olav Forbord. Han hadde fått i oppgave å snakke om jordstruktur, drenering, kalking, jordbearbeiding og vekstskifte. Forbord har lang fartstid som rådgiver innen faget, og har gjort seg opp sine meninger om hva som er lurt å gjøre og ikke.

Klimasmart

Det snakkes nå om klimasmart jordbruk, med stadig større fokus på miljø. I praksis vil det si å oppnå store avlinger, men uten unødvendig mye bruk av nitrogen og andre ressurser. Jorda må inneholde organisk materiale, derfor bør ikke halmen fjernes, men tilbakeføres til jorda. Dette er en forutsetning for at marken skal trives og utføre sitt viktige arbeid med å lage ganger i jorda.