Kornbønder på skolebenken

Forrige torsdag ble det første av to fagmøter om korndyrking arrangert i Akset. Her vanket det gode tips til kornbøndene for å øke avlingene.

GODE RÅD: I kaffepausen fikk Einar Høilo (t.v.) og Nikolai Høilo, begge fra Røra, gode råd av landbruksrådgiver Jon Olav Forbord. 

Nyheter

Foreleser under samlingen var Jon Olav Forbord. Han hadde fått i oppgave å snakke om jordstruktur, drenering, kalking, jordbearbeiding og vekstskifte. Forbord har lang fartstid som rådgiver innen faget, og har gjort seg opp sine meninger om hva som er lurt å gjøre og ikke.