Et aktivt folkeferd bruker Fresk

Tallenes tale er klar: Ved Fresk Treningssenter er det i dag 700 medlemmer, noe som tilsvarer godt og vel 10 prosent av bygdas befolkning.

STABILT MEDLEMSTALL: Teamet ved Fresk Treningssenter står parate til å gi råd og veiledning. Fra v. Daglig leder og manuellterapeut Ketil Sten, treningsveilederne Anne Mette Ness Gausen og Lovise Ness Aunan, fysioterapeut Runar Støa.  Foto: Nina Fossum

Nyheter

Januar og februar er forbundet med høytid på treningssentrene, men ved Fresk på Inderøy opplever de ikke de store svingningene.

– Vi har mellom 30 og 40 flere medlemmer nå enn i fjor høst, men for oss er det en normalsvingning, sier fysioterapeut og treningsveileder Olav Wohlen. Han forteller at medlemstallet på Fresk i dag er 700, noe som er bra, innbyggertallet tatt i betraktning. Av de 700 er 400 kvinner, og 300 menn, og snittalderen er 41 år for menn, og 42 år blant kvinnene.