Kjerkbladet er 80 år

Påskeutgaven av Kjerkbladet i år er på mange måter en jubileumsutgave, for i disse dager er det hele 80 år siden det aller første bladet kom.

OPPRINNELSEN: Slik så den aller første utgaven av Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld ut.  Foto: Privat

Nyheter

Et blad med navnet ”Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld” kom første gang ut til påske i 1938. Tanken med bladet var et det skulle være ”en hilsen til alle husstander i prestegjeldet fire ganger i året”, og at mottakerne kunne betale litt for det på frivillig basis. Sokneprest Lange og kapellan Bonnevie hadde ideen og fikk bladet i gang.

Oppstarten

I det første bladet skrev prestene at «vi vilde gjerne at dette vesle bladet skulde koma som ei helsing til alle heimane i prestegjeldet. Vil folk gi oss pengehjelp til det, er det tanken at det skulde koma 4 eller 6 gonger for året. Dei som er med i sokneråda vil førebels ta imot bidrag – store som små». I bladet sto det ellers om innskriving av konfirmanter, bispevisitas, om bygdestevne for Det Norske Misjonsselskap, prekelista, om ei ny salmebok og mye mer