Etterlyser brukermedvirkning

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) etterlyser utvidet brukermedvirkning i kommunalt planarbeid.

BRUKERMEDVIRKNING: – Vi i NFU etterlyser utvidet brukermedvirkning i kommunalt planarbeid, sier leder av NFU Inderøy lokallag, Per Jensen.  Foto: Stig Leinan

Nyheter

Bakgrunnen for etterlysningen er at rådmannen nå har fremmet forslag til kommunal arbeidsgruppe for boligsosial plan. Her er tre enhetsledere og én konsulent innen helseutredning foreslått som medlemmer. NFU har derfor sendt brev til Hovedutvalg Folk der det redegjøres for lokallagets synspunkter.

Ikke hørt

– NFU Inderøy lokallag har engasjert fulgt med på planarbeidet for ny boligsosial plan. Utkastet, som vi regner med er grunnlaget for videre arbeid, har grunnleggende tanker og forslag som vi ønsker velkommen. For om lag tre uker siden sendte vi brev til kommunen ved ordfører der vi påpekte behovet for – og ønsket om – utvidet brukermedvirkning i kommunalt planarbeid. Så langt er vi ikke blitt hørt, sier leder av lokallaget, Per Jensen.