Etterlyser brukermedvirkning

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) etterlyser utvidet brukermedvirkning i kommunalt planarbeid.

BRUKERMEDVIRKNING: – Vi i NFU etterlyser utvidet brukermedvirkning i kommunalt planarbeid, sier leder av NFU Inderøy lokallag, Per Jensen. 

Nyheter

Bakgrunnen for etterlysningen er at rådmannen nå har fremmet forslag til kommunal arbeidsgruppe for boligsosial plan. Her er tre enhetsledere og én konsulent innen helseutredning foreslått som medlemmer. NFU har derfor sendt brev til Hovedutvalg Folk der det redegjøres for lokallagets synspunkter.