Frykter for lokalt næringsliv

Tore Wold (H) frykter at kommunestyrevedtaket om å gå inn for samspillsmodellen innen helse- og omsorg ikke vil gi lokale entreprenører muligheten til å konkurrere om oppdraget.

KRITISK: Kommunestyrerepresentant for Inderøy Høyre, Tore Wold, frykter at dersom samspillsmodellen får gjennomslag i Inderøy, så kan det bety slutten for lokale entreprenører.  Foto: Stig Leinan

I ettertid ser jeg at vi burde spurt administrasjonen hva dette betyr.

Nyheter

Kommunestyrerepresentanten viser til at et enstemmig kommunestyre i sitt desembermøte vedtok at prosessen «for organisering av planleggings- og samspillsprosess vedtas ihht forslag om samspillsentreprise.»

Rigide krav

– Da vi hadde saken til behandling sa dette meg ingen ting. I ettertid ser jeg at vi burde spurt administrasjonen hva dette betyr. Jeg har sjekket litt for å finne hva denne modellen egentlig er, og svaret er ikke særlig lystig. Kort og konsist legger modellen til rette for at store nasjonale og internasjonale selskaper vil få et pre i konkurranse med lokale og regionale aktører. Det får de siden samspillsmodellen stiller krav som bare virkelig store aktører klarer å oppfylle.