Frykter for lokalt næringsliv

Tore Wold (H) frykter at kommunestyrevedtaket om å gå inn for samspillsmodellen innen helse- og omsorg ikke vil gi lokale entreprenører muligheten til å konkurrere om oppdraget.

KRITISK: Kommunestyrerepresentant for Inderøy Høyre, Tore Wold, frykter at dersom samspillsmodellen får gjennomslag i Inderøy, så kan det bety slutten for lokale entreprenører. 

I ettertid ser jeg at vi burde spurt administrasjonen hva dette betyr.

Nyheter

Kommunestyrerepresentanten viser til at et enstemmig kommunestyre i sitt desembermøte vedtok at prosessen «for organisering av planleggings- og samspillsprosess vedtas ihht forslag om samspillsentreprise.»