Tar krafttak mot kreft

Tirsdag 6. mars tar Inderøy-russen krafttak mot kreft. Da besøker avgangselevene husstandene i kommunen for å samle inn penger til Kreftforeningen.

KLARE: Inderøyrussen er klar for å ta krafttak mot kreft tirsdag 6. mars. I forgrunnen aksjonssjef Anna Gaundal og Chasmine Tangen. 

Nyheter

Årets aksjon går under slagordet «Et reddet liv skal også leves». Med det har man i tankene at for minst én av tre kreftpasienter har behandlingen en høy pris: De får senskader.

Risiko for senskader

Hvert år får nær 33.000 kreft i Norge. Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere, men behandlingen medfører risiko for å utvikle senskader.

– Senskader er ofte smertefullt og hemmende, og mange får problemer med å innfri både egne og andres forventninger, enten de er fra familie, venner og ikke minst, arbeidsgivere, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen i ei pressemelding.

Senskader er helseproblemer som oppstår eller varer mer enn ett år etter avsluttet kreftbehandling, men kan også oppstå flere år etter. Vanlige skader er kronisk utmattelse og nerveskader, men mange får også hjerteproblemer og store hevelser i armene. Noen har senskader i en periode, mens andre må leve med det resten av livet

Hvorfor får noen senskader av en type behandling, og andre ikke? Hvordan påvirker senskader familieliv og arbeidsliv? Hvorfor utvikler noen pasienter fatigue (kronisk tretthet), andre ikke? Spørsmålene er mange, og kreftforeningen skal forsøke å finne noen av svarene gjennom midler fra årets aksjon, skriver den i pressemeldingen.

Én av tre med senskader

– I årets Krafttak mot kreftaksjon samler vi inn penger til forskning for at færre skal få senskader og at flere skal få et godt liv etter kreftsykdommen. Over en kvart million nordmenn lever med eller etter kreft, men å overleve er ikke det samme som å leve. Minst én av tre lever med senskader av varierende grad. Vi vet at mer forskning vil føre til at færre får langvarige skader av behandlingen. Derfor er årets aksjon og formål så viktig, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.

Generalsekretæren har et mål om å overgå fjorårets rekordsum, og har derfor en klar oppfordring til alle:

– Ta godt imot våre bøssebærere i Inderøy og støtt opp om årets aksjon! Et reddet liv skal også leves.


FAKTA:

90 nordmenn får kreft hver dag – over 32 800 hvert år. Nesten 11 000 dør. Tallenes tale er klar. Men det største tallet uteblir ofte: 263 000 – mer enn en kvart million nordmenn – lever med eller etter kreft.

• Hvert år får flere enn 32 800 nordmenn kreft. I Trøndelag rammes 2684 (1791 sør, 893 nord) av denne sykdommen årlig (gjennomsnittlig mellom 2012-1016). Det vil med andre ord si at hver dag får 90 personer en kreftdiagnose i Norge.

• Mer enn en kvart million nordmenn lever med eller etter kreft.

• Minst 1 av 3 lever med senskader av varierende grad. Senskader er helseproblemer som varer i mer enn ett år etter avsluttet behandling, eller som opptrer ett år eller mer etter avsluttet behandling.

• Krafttak mot kreft er Kreftforeningens faste årlige bøsseaksjon

• I årets aksjon samler vi inn penger til forskning for at færre skal få senskader og at flere skal få et godt liv etter kreftsykdommen.

• Nær 25 000 bøssebærere vil besøke norske hjem i aksjonsukene

• I Trøndelag vil 3740 bøssebærere fra 33 videregående skoler være i aksjon.

• www.krafttakmotkreft.no