Stiftelsen e@: en populær jubilant i vekst

En glimrende idé skulle bli til et unikt tilbud som i en årrekke har gledet hele bygda. Nå runder stiftelsen e@ 20 år.

ÅPEN MØTEPLASS: Frivillige verter i regi Stiftelsen e@ står på for å skape en åpen møteplass. Fra v: Hisen Rizvanaj, Jonas Fjerstad, Mostafa Alhaj, daglig leder i Stiftelsen e@, Hilde Woxen, Eirik Kjesbu Engan, Even Brandsås og Mohamed Alhaj. 

Nyheter

Det hele startet i 1997 med kulturkonsulent Aud Karin Holmern, som fikk inspirasjon via jobben som prosjektleder for et nordisk prosjekt – ”Ung i norden”, hvor hun reiste rundt og besøkte andre ungdomsprosjekt i flere land. Dette sammenfalt med ønsker ungdom på Inderøy hadde, og ideen om å starte en internettkafé ble skapt. De jobbet og formet ideen slik at de til Straumens dag 1998 kunne åpne en kafé i Hastadgården.