Stiftelsen e@: en populær jubilant i vekst

En glimrende idé skulle bli til et unikt tilbud som i en årrekke har gledet hele bygda. Nå runder stiftelsen e@ 20 år.

ÅPEN MØTEPLASS: Frivillige verter i regi Stiftelsen e@ står på for å skape en åpen møteplass. Fra v: Hisen Rizvanaj, Jonas Fjerstad, Mostafa Alhaj, daglig leder i Stiftelsen e@, Hilde Woxen, Eirik Kjesbu Engan, Even Brandsås og Mohamed Alhaj.  Foto: Nina Fossum

Nyheter

Det hele startet i 1997 med kulturkonsulent Aud Karin Holmern, som fikk inspirasjon via jobben som prosjektleder for et nordisk prosjekt – ”Ung i norden”, hvor hun reiste rundt og besøkte andre ungdomsprosjekt i flere land. Dette sammenfalt med ønsker ungdom på Inderøy hadde, og ideen om å starte en internettkafé ble skapt. De jobbet og formet ideen slik at de til Straumens dag 1998 kunne åpne en kafé i Hastadgården.

Oppstarten

Dette stedet skulle gi ungdommen tilgang et trygt og uformelt sted hvor de kunne treffe andre ungdommer og hvor de kunne surfe på internett på ettermiddags- og kveldstid. De tre vennene fra Inderøy videregående skole; Live Strugstad, Håvard Moen Ferstad og Eva Næss var tre av ildsjelene som sto bak oppstarten, og sammen med to elever fra Sund folkehøgskole og Aud Karin Holmern dannet de et interimsstyre.