– Må gjelde alle skoler

– En ny skolestrukturgjennomgang må inkludere samtlige skoler i kommunen. Det mener Øyvind Lilleby.

STRUKTURGJENNOMGANG: – Vi må gjerne ha en gjennomgang av den økonomiske siden ved dagens skolestruktur. I så fall må denne gjennomgangen inkludere samtlige skoler i kommunen, sier leder av Nordøy Grendelag, Øyvind Lilleby. (Arkivfoto) 

Nyheter

Han er leder av Nordøy Grendelag på Kjerknesvågen.

– Alle skoler skal med

Grendelagslederen har registrert at både Senterpartiet og rådmannen vil ha ny skolestrukturgjennomgang og at det da først og fremst er den økonomiske siden som skal under lupen.

– Det er helt greit dersom denne gjennomgangen inkluderer samtlige skoler i kommunen. Det vil ikke bli akseptert dersom gjennomgangen bare skal omfatte skolene i Mosvik, Kjerknesvågen og Utøy. Skal vi ha en gjennomgang der det fokuseres på økonomi må samtlige skoler være med. Det kan ikke være sånn at vi skal lete etter innsparingspotensial ved de små skolene, mens de litt større skal holdes utenom. Det vil forbause meg om det ikke finnes områder der en kan spare penger også ved Sakshaug skole, Røra skole og Sandvollan skole. Vi tar det som selvsagt at vi i utredningen får listet opp hva hver enkelt skole koster, sier han.

– Ikke konkluder for tidlig

Lilleby er opptatt av at man ikke konkluderer før gjennomgangen er gjort.

– En strukturgjennomgang må være grundig og må ha som utgangspunkt at det som kommer fram i prosessen skal danne grunnlaget for beslutning. Det blir feil dersom én alt nå konkluderer med at resultatet må bli nedleggelse av én, to eller tre skoler. I denne prosessen er det selvsagt at mange parter involveres. Her må en finne ut hva det, som eksempel, vil koste kommunen å ha tomme bygg stående, hva eventuell sanering av bygg vil koste, hva vil det koste å bygge ny skole og hvor stor merkostnaden blir om mange flere unger må ha skoleskyssordning. Framtidas skolestruktur vil være avhengig av en bred gjennomgang av dagens. Når vi har den på plass kan vi begynne å se inn i framtiden, sier han.

Skolens betydning

En annen ting som Lilleby mener vil være sentral i gjennomgangen, er skolens betydning for grendene.

– Vi kommer ikke utenom at skolens plass med hensyn til infrastruktur, næring og bosetting må gjennomgås etter at den økonomiske biten er utredet. Det håper og tror jeg vi skal få på plass. Jeg har tro på et lokalpolitikerne våre ikke vil gå inn for skolenedleggelser før den grundige utredningen er på plass. I tillegg vil jeg oppfordre rådmannen og politikerne til å lytte til innspill som kommer. Inderøy kommune har slagordet «Best i lag». Skal vi etterleve det må vi samarbeide, avslutter grendelagslederen.