Alarm og Installasjon i medvind

I fjor flyttet Alarm og Installasjon AS inn i nye lokaler på Sundsøya Næringspark, og driver Oddmund Vang forteller at de har mye å henge fingrene i.

bedre plass: I fjor flyttet Alarm og Installasjon AS inn på Sundsøya Næringspark, og både Oddmund Vang og Tore Jørgen Norum kan bekrefte at de trives der. 

Nyheter

Oddmund Vang var én av to eiere i Midt-Norge Elektro som ble etablert i 1997. I 2004 ble dette firmaet slått sammen med Flexi. I 2005 startet Oddmund opp Alarm og Installasjon AS, og det har vært en suksesshistorie fra start.