Får hver sin skolesekk

Høsten 2018 får 6100 førsteklassinger i hele Trøndelag hver sin skolesekk av fylkeskommunen.

GRATIS: Alle førsteklassinger i Trøndelag får gratis skolesekk når skoleåret tar til i august. (Foto: Fylkeskommunen) 

– Dette er ett av våre trafikksikkerhetstiltak i 2018

Nyheter

Og det beste av alt; sekken er aldeles gratis.

Det går fram av et presseskriv fra Trøndelag fylkeskommune.

Her kan en lese at Sør-Trøndelag fylkeskommune har hatt lang tradisjon på å gi skolesekker til alle førsteklassinger. Sekken har etter mange år i «bybildet» etablert seg som en kjennemerke- både på førsteklassinger i trafikkbildet, men også på fylkeskommunen som giver og det er stor høytidsstemning rundt om på skolene når førsteklassingene inviteres inn til skolen for å motta sekken sin.

Nå utvides ordningen til hele Trøndelag.

– Dette er ett av våre trafikksikkerhetstiltak i 2018. Sekkene er designet slik at de er godt synlig og en påminnelse til trafikanter om at det er mange «ferske» skoleelever langs vegene, forteller fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem ifølge presseskrivet.