Inderøy er Norges kulturskolekommune!

Oslo: Torsdag kunne fire representanter fra Inderøy slippe jubelen løs etter at Inderøy ble kåret til Årets kulturskolekommune 2018.

NORGES KULTURSKOLEKOMMUNE: Inderøy ble denne uka kåret som Årets kulturskolekommune 2018. F.v. Rektor Nils R. Sandal i Norsk kulturskoleråd, prosjektleder Marianne Vanem ved AKSET, rektor Sigrid Bjerkan ved Inderøy kulturskole, ordfører Ida Stuberg i Inderøy, Anna Rennemo ved Inderøy kulturskole og assisterende direktør i norsk kulturskoleråd, Merete Wilhelmsen. 

Nyheter

De fire som var i hovedstaden for å motta prisen var ordfører Ida Stuberg, kulturskolerektor Sigrid Bjerkan, prosjektleder ved AKSET, Marianne Vanem og musikk- og kulturskolelærer Anna Rennemo.

– Å få en slik anerkjennelse er en enormt stor glede og en klapp på skuldra for det arbeidet som er gjort og som gjøres, sier rektor Sigrid Bjerkan.

Betyr mye

– Dette betyr mye for Inderøy. Utmerkelsen bygger opp under identiteten som kulturkommune, som jeg anser som et kvalitetsstempel. Det handler om at kultur er og skal være tilgjengelig for flest mulig, og gjennom flere satsinger i samarbeid mellom skole og kulturskole har vi langt på vei lyktes med det, sier ordfører Ida Stuberg.

Berømmer de ansatte

Prisen, bestående av et diplom og et maleri, ble overrakt begge to i går. Overrekkelsen fant sted ved Norges musikkhøgskole i Oslo under Lederkonferansen 2018. Der talte både Stuberg og Bjerkan til de frammøtte. Stuberg startet talen sin med å berømme rektor og de som til daglig arbeider ved kulturskolen i Inderøy.

– De inspirerer våre barn og unge hver dag, sa hun fra talerstolen.

Også Bjerkan mener de ansatte fortjener ekstra skryt.

– Jeg vil særlig berømme en entusiastisk, ambisiøs, mangfoldig og fantastisk dyktig lærerstab vi har hatt opp igjennom årene, og også de som er ansatt her i dag. De har gjort og gjør en fabelaktig jobb. Uten dem, hadde vi aldri vært der vi er i dag, sier hun.

Kulturskole med høy prioritet

Utmerkelsen Årets kulturskolekommune ble for første gang utdelt i 1997, og tildeles hvert år en kommune som faglig, økonomisk og administrativt viser at kulturskoletilbudet i kommunen blir spesielt høyt prioritert. Kommunen som vinner skal også være en foregangskommune og stå som et godt eksempel med tanke på utviklingen av kulturskolen som skoleslag og som et kommunalt ressurssenter.

Bjerkan mener man har oppnådd mye takket være kommunens bevissthet om kunsten og kulturens mange gunstige verdier for mennesket og samfunnet.

– Kommuneledelsen, politikere og administrasjon fortjener ros for fortsatt å se verdien av –, og satse på kunst og kulturutvikling i kommunen. Jeg håper og tror denne bevisstheten vil vare i årene som kommer, sier hun.

AKSET som viktig brikke

I juryens uttalelse for tildeling av prisen, står AKSET sentralt. At AKSET har hatt betydning er heller ikke Bjerkan og Stuberg i tvil om.

– Sammen med Trøndelag fylkeskommune satser Inderøy kommune på det sammenhengende trettenårige skoleløpet i tett integrasjon med kulturhus, bibliotek og kulturskole. Dette er mer enn en samlokalisering, det er samhandling på tvers av skoleslag, bibliotek, kulturhus og kulturskole og arbeid mot et felles målbilde og en visjon, sier Stuberg.

Bjerkan mener fellesskapet har gitt kulturskolen en større plass og flere muligheter.

– Vi har blitt mer synlig sammen med større enheter. I AKSET skal vi samarbeide tverrfaglig og enhetene imellom for å nå våre felles mål innenfor områdene kultur, helse og læring. Kulturskolen som ressurssenter kan bidra innen alle områdene på mange ulike vis, sier Bjerkan.

Ikke i glemmeboka

Siden prisens oppstart har bare to kommuner i Trøndelag stått som vinnere: Namsos i 1997, og Trondheim i 1999. Forrige gang Inderøy kommune fikk nasjonal anerkjennelse for kulturprioriteringer var i 1996, da kommunen ble kåret til årets kulturkommune. Samme pris var man i fjor Nord-Trøndelags kandidat til å vinne. Da nådde man ikke helt til topps, men utmerkelsen Årets kulturskolekommune viser likevel at Inderøys kultursatsing ikke går i glemmeboka.