Nok en pris til Inderøy

18 ungdommer fra Inderøy er tildelt «Ungdom og Fritids pris 2018».

PRIS: Internettkafeen e@ er vinner av «Ungdom og Fritids pris 2018». 

– Dette tilbudet har stor grad av ungdomsmedvirkning

Nyheter

Ungdommene får prisen for den innsatsen som de legger ned ved internettkafeen e@ på Straumen.

Deles ut hvert år

Ungdom og Fritid deler hvert år ut en pris til en klubb, krets eller ildsjel som har utmerket seg på en spesiell måte. Prisen kan gå til både unge, voksne, enkeltpersoner eller grupper, frivillige eller ansatte. Det eneste som betyr noe er at kandidaten har engasjert seg utover det vanlige i klubbarbeidet. Med Ungdom og Fritids pris vil en gi noe tilbake til dem som virkelig gjør en forskjell, og vise at innsatsen blir satt pris på.

– Dette tilbudet har stor grad av ungdomsmedvirkning. Det er et eksempel på ungdom som bidrar til at ungdommene i nærmiljøet får et godt sted å være på fritiden. Gjennom arbeidet de gjør viser de inkludering, samarbeid og mestring i praksis – disse ungdommene er en investering i framtiden, sier sentralstyremedlem i Ungdom og Fritid, Annenth Vijayaindra (17) i ei pressemelding. Han sitter i juryen som har plukket ut vinneren blant rekordmange nominasjoner.

Må ha tillit til ungdommen

I pressemeldingen heter det at Ungdom og Fritid mener regjeringen, i lys av en ny frivillighetsmelding, bør se til fritidsklubbene og eksempler som dette. Ved å ha tillit til ungdom skapes engasjement, handlekraft og muligheter.

– Ingen kjenner ungdoms behov bedre enn ungdom selv, og ved å la de få en betydningsfull rolle i sin egen hverdag blir tilbudene mer relevant og oftere besøkt, sier Vijayaindra.

Imponert og stolt

På E@ Internettkafé driver ungdommene kafé, samarbeider med andre bedrifter og de har middagstilbud til elever. De har vært med å arrangere prosjekter knyttet til forebygging av utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme og psykisk helse. De har også arrangert klubbturer, konserter, utstillinger, dialogmøter, sommerfest, tegneverksted, velkomstfest for nye innbyggere, fiksekveld og bingo.

– Jeg er både imponert, stolt og takknemlig for engasjementet til disse ungdommene og jeg opplever at de legger inn mye mer enn «det vanlige i klubbarbeidet». Noen har holdt på i mange år og andre er nye i år. Det er slik vi bygger broen videre, sier Hilde Woxen, som har nominert årets vinnere.

Åpen 150 dager i 2017

E@ har åpent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag hele skoleåret. De frivillige er delt inn i fire grupper som drifter ungdomskafeen en dag hver. I 2017 har de frivillige ungdommene holdt ungdomskafeen åpen over 150 kvelder.

Disse mottar prisen: Ruba Alhaj 17 år, Hasan Rizvanaj 15 år, Even Brandsås 16 år, Jonas Nøvik Aas 17 år, Johanne Berre 17 år, Jon Tokle Yri 14 år, Line Ditløv 17 år, Thea Mollan 18 år, Eirik Kjesbu Engan 15 år, Hisen Rizvanaj 15 år, Mohamed Alhaj 15 år, Jonas Asklund Fjerstad 15 år, Mustafa Alhaj 13 år, Elin Bragstad 16 år, Vårinn Andersen Melhus 16 år, Maja Melhus 18 år og Hugo Hegdahl 15 år.