Ungdomsrådet på læringsreise

Tirsdag var Inderøy ungdomsråd i Oslo for å lære mer om maktfordelingsprinsippet og om hvordan politiske prosesser foregår.

I EIDSVOLDGALLERIET: Sekretær Hege Næss Larsen for ungdomsrådet, ordfører Ida Stuberg i Inderøy, Marie Staberg, Mohamed A. Alhaj, Sofie Hopshaug Bakke, stortingsrepresentant for Trøndelag Marit Arnstad (Sp), Simen Klev Reitan, Jon Tokle Yri, Ingrid Staberg, Maja Nordgård Gausen og Synne Eline Vang.  Foto: Elfi Leinan

Nyheter

Rådets åtte medlemmer besøkte Stortinget, Høyesterett og KS sammen med ordfører i Inderøy, Ida Stuberg, og sekretær for Inderøy ungdomsråd Hege Næss Larsen.

– Jeg føler at vi har lært veldig mye på turen til Oslo. Faglig, men også gjennom det at vi har kommet tettere sammen som gruppe og team. Vi har nok fått en litt bedre forståelse for hva det er vi kan og bør gjøre som ungdomspolitikere, sier leder for rådet, Sofie Hopshaug Bakke.