Status for landbruksprosjektet

For to år siden satte Inderøy kommune i gang et prosjekt som hadde som målsetting å øke matproduksjonen, i tråd med et ønske fra myndighetene. Nå går prosjektet mot slutten.

EN SAMMENHENG: Ketil Verdal (t.v.) og Lars Daling er litt usikre på om den store satsingen på nye grisefjøs er en følge av prosjektet. Kanskje ikke bare derfor, konkluderer de.  Foto: Reidar Sundal

Nyheter

Landbruksprosjektet «Mer mat - tryggere samfunn» er et toårig prosjekt (2017–2018) som tar for seg hvordan vi lokalt kan bidra til den trønderske målsettingen om økt matproduksjon og verdiskaping i landbruket. En nasjonal målsetting er en årlig økning på 1 prosent, for Trøndelag er målsettingen 1,5 prosent, mens man i Inderøy mener at to prosent årlig vekst innen 2030 er realistisk.

I prosessplanen blir det beskrevet hvordan prosjektet skal organiseres, og det er satt opp en timeplan for gjennomføringen av de forskjellige tiltakene som styringsgruppen mener bør være med i prosjektet.