Markerte 8. mai på Røra

Tradisjonen tro ble 8. mai markert ved minnesteinen ved Salberg kirke på Røra.

HOVEDTALER: Jens Andreas Jensen var hovedtaler under 8. mai-markeringen på Røra. 

Nyheter

Tidligere var 8. mai ei rein markering av den tyske kapitulasjonen i 1945. Dagen har gått under benevnelsen Frigjøringsdagen. I 2010 besluttet Regjeringen at dagen skulle være Veterandagen, en norsk merkedag for å styrke anerkjennelsen av innsatsen til militære veteraner. Veterandagen skal hedre deltakere i andre verdenskrig, så vel som dem som har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrker og andre internasjonale operasjoner.

Jens Andreas Jensen årets hovedtaler. Han tjenestegjorde i Libanon fra 1988–1990. I sin tale fortalte han fra sin tjeneste, om UNIFIL og han ga også uttrykk for takknemlighet.

Det ble lagt ned krans ved minnesteinen etter falne i 2. verdenskrig. Martin Wengstad holdt flagget. Under arrangementet spilte Røra hornmusikk, mens Røra sokneråd trakterte kaffe og kaker. Flere veteraner fra Libanon og Tysklandsbrigaden var til stede.

Ordfører Ida Stuberg sa noen ord der hun la vekt på at veteranene har gitt sin innsats for at andre skal ha en tryggere fremtid og en verden der friheten rår grunnen.

-Det å være veteran er en hedersbetegnelse, slo hun fast.