Stenger ett felt på Skarnsundbrua

Statens vegvesen stenger ett felt på Skarnsundbrua. Det skyldes en utglidning på Mosvik-siden.

STENGES: Ett felt på Skarnsundbrua stenges. Det gjøres fordi ett lager, som fungerer som bindeledd, har sklidd ut. (Foto: Grethe Myrabakk)  Foto: Grethe Myrabakk

Det vises godt, og det kjennes når trafikantene kjører over

INGEN DRAMATIKK: Selv om utglidningen vises godt, er det ifølge Statens vegvesen, ingen dramatikk. (Foto: Grethe Myrabakk)  Foto: Grethe Myrabakk

Nyheter

Fv. 755 Skarnsundbrua i Inderøy kommune stenges i ett felt i vestenden av brua. Det blir lysregulering fram til høsten 2018.

Det går fram av ei pressemelding fra vegvesenet.

Vil redusere belastningen

Årsaken til at vi nå stenger brua i ett felt, er at vi ønsker å redusere belastningen på brua i vestenden – altså på Mosvik-siden av brua. Et lager – som fungerer som bindeledd mellom bruoverbygningen og søylen, og sørger for at brua kan bevege seg – har sklidd ut, skriver vegvesenet.

Ingen dramatikk

– Det er ingen dramatikk i dette. Men bruoverbygningen har seget litt ned på den ene siden. Det vises godt, og det kjennes når trafikantene kjører over, sier bruingeniør Egil Arne Strøm i Statens vegvesen.

I første omgang blir høyre felt, når du kommer fra Mosvik og kjører mot Inderøy sentrum, stengt, og det blir lysregulering fram til første brutårn. Statens vegvesen skal inspisere omfanget av skaden og deretter utbedre den.

Tidkrevende arbeid

– Vi må etter hvert jekke opp bruoverbygningen, og montere et nytt lager. Arbeidet er tidkrevende, blant annet fordi tilkomsten til undersiden av bruoverbygningen er utfordrende, sier Strøm ifølge pressemeldingen.

Statens vegvesen utfører arbeidet på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune, som er vegeier.