– Det er slettes ikke til å tro

Leder av Inderøy SV, Anne Grete Frøseth, mener at det ikke er til å tro at noen vil gå inn for å bygge ny E6 mellom Åsen og Steinkjer til en pris av 14 milliarder kroner.

FORBAUSET: Leder av Inderøy SV, Anne Grethe Frøseth, synes det er uforståelig at det brukes rundt 14 milliarder kroner på ny E6.  Foto: Stig Leinan

Nyheter

– En ny E6 vil gi bilister en tidsbesparelse på strekningen på litt over 13 minutter. Hvert minutt koster altså godt og vel én milliard kroner. Det er gale-matias å gå inn for dette samtidig som en ikke stiller krav om at alternative reise- og transportalternativer utredes, sier hun oppgitt.

Nedstemt

Frøseth kommenterer saken i forbindelse med at Hovedutvalg Natur i sitt møte denne uka hadde oppe til behandling «Kommunedelplan Ny E6 Åsen nord – Mære 1.-gangs behandling av delplan Røra».