Har tro på landbruket

En delegasjon fra kommunen dro forrige torsdag til gården Norum nordre på Utøy. Her fikk den erfare at optimismen rår innen landbruksnæringen.

PREMIE: Næringssjef Trygve Wannebo (t.v.) overrekker premien bestående av øreklokker med DAB-radio til Arve Erik Norum og kona Ingrid. 

Nyheter

Hensikten med besøket var todelt. De tre som skulle møte Arve Erik Norum var næringssjef Trygve Wannebo, Ketil Verdal ved landbruksavdelingen, og Lars Daling, leder for prosjektet «Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn». Først dro de til et nydyrkingsfelt, like ved Ørdal Naturreservat. Der var Arve Erik i ferd med å spre hønsegjødsel på et nydyrket areal.