Penger til vedlikehold

Riksantikvaren har de siste årene bevilget penger som gjør det mulig å komme etter med høyst nødvendig vedlikeholdsarbeid på de to middelalderkirkene i kommunen.

NY TAKRENNE: Styremedlem Terje Strand og styreleder i Inderøy Fortidsminneforening, Sissel Norum, registrer fornøyd at arbeidet med å skifte ut den gamle takrenna på Sakshaug gamle kirke med ny sinkrenne er godt i gang.  Foto: Reidar Sundal

Nyheter

Det er Fortidsminneforeningen som eier de to middelalderkirkene på Sakshaug og Hustad, mens kommunen eier grunnen omkring. Før Inderøy dannet eget lokallag av Fortidsminneforeningen, var det ikke mye penger å få til vedlikehold. Dette har det blitt en forandring på. Sissel Norum er leder i lokalavdelingen, og hun ønsker å få fram at foreningen er meget tilfreds med at det både i fjor og i år er bevilget penger til vedlikeholdsprosjekter.