Er vi best i lag eller alene?

– Har vi glemt hverandre? Er vi egentlig «Best - i lag» – eller alene hver for oss? spør Gunnar Viken.

BEST – I LAG: Er vi i Inderøy kommune egentlig «Best - i lag» eller er vi best alene, hver for oss? undrer Gunnar Viken. 

Da er det vel på sin plass å minne om at gamle Mosvik kommune består av minst fire grendesamfunn

Nyheter

Viken, som var fylkesordfører i Nord-Trøndelag fram til valget i 2015, peker på at nye Inderøy kommune nå har eksistert siden 1. januar 2012.