98 ungdommer i sommerarbeid

98 inderøyungdommer har fått sommerarbeid i regi Inderøy kommune.

SUNDSAND: Tre jenter som er gamle nok har denne uka lært seg å bruke ryddesag med stor presisjon og har fått bare gode tilbakemeldinger fra arbeidslederne. F.v.: Silje Fossum (16), Karstein Kjølstad (arbeidsleder fra Lions Club Inderøy), Marte Skogaker (17) og Renate Skogaker (17). Her er de sammen med Alida Brevik (15), og Maren Emilie H. Wilhelmsen (15).  Foto: Hege Ness Larsen

ROS: Håvard Okkenhaug i Lions Club Inderøy roste ungdommen for flott arbeidsinnsats. (Foto: Hege Ness Larsen)  Foto: Hege Ness Larsen

OPPUSSING: Oppussing av rennene for stoler i amfiet i Muustrøparken. Fra venstre Laura Marie Hallem, Elisabeth Bekkevold, Mathias Borgan og Oliver Sandvik.  Foto: Håvard Okkenhaug

FULL KONTAINER: Full kontainer med rask og avfall fra Muustrøparken. Fra venstre Robin Bakkan, Lars Jacob Hesby og Asadshah Azarboz.  Foto: Håvard Okkenhaug

Nyheter

Denne uka startet over 30 av de totalt 98 ungdommene mellom 13 og 18 år i sommerjobben.

– Arbeidet ledes av Lions Club Inderøy, som stiller med arbeidsledere for tiende år på rad i dette samarbeidsprosjektet. Vi har ungdom i arbeid hos BUA, kafe Mekken, e@, Ringstu, Den Gyldne Omvei, i Mosvik, på Røra, hos bonde Johannes Neergård og på Sakshaug kirke - for å nevne noen. Mandag 25. juni startet sju grupper med parkarbeid, sier prosjektleder for sommerarbeid for ungdom, Hege Ness Larsen.

Den første perioden med sommerarbeid for ungdom ble avsluttet torsdag 28. juni med pølser og brus til alle deltakerne, før de fikk sine velfortjente arbeidsattester.

Presidenten for Lions Club Inderøy, Håvard Okkenhaug, henvendte seg til ungdommene på vegne av Lions-klubben og arbeidslederne fra Lions, og understreket at ungdommene kunne være stolte av å ha gjort en flott arbeidsinnsats i lokalsamfunnet, enten det var i sansehagen i Mosvik eller Inderøyheimen, rydding på Sundsand, «oppsjaining» i Muustrøparken eller området rundt Rådhuset.

– Arbeidsattesten dere har fått er et viktig dokument å ha med seg videre. Den forteller at der har vært formelt ansatt i et arbeidsforhold med rettigheter og plikter som det medfører. Prosjektet «Sommerarbeid for ungdom» er viktig både for dere deltakere og for kommunen, så takk for innsatsen, avsluttet Håvard Okkenhaug.