Velfortjent heder og ære

Ildsjelen bak, og navet i Et sted å være går over i pensjonistenes rekker. Nylig fikk Kjellaug Myrmo gaver, blomster og rosende ord fra brukerne.

HEDER OG ÆRE: Lillian Iversen overrakte blomster og gave fra alle brukerne, og hun takket Kjellaug Myrmo for at hun har vært der for dem i alle år.  Foto: Nina Fossum

Nyheter

Kjellaug Myrmo skjønte det var ugler i mosen da hun i ferien sin ble invitert til Et sted å være, og det ble både smil og tårer da hun skjønte at brukerne hadde stelt i stand en avskjedsfest for henne. Kjellaug er nemlig i ferd med å gå over i pensjonistenes rekker, og mange ville takke henne for gode år.