Framgang for Inderøy

Inderøy rykker ni plasser fram og ender på plass 260 på NHOs Kommune-NM-oversikt for 2017.

FRAMGANG: Inderøy kommune går ni plasser fram fra 2016 til 2017 på NHOs Kommune-NM-barometer. (Illustrasjonsfoto) 

Nyheter

Dermed ender kommunen på nederste halvdel blant landets 422 kommuner. Siden 2012 har Inderøy gått fram 38 plasser. Det er Menon Economics som har utarbeidet materialet på vegne av NHO.