Sykefraværet redusert

Gjennom sitt nærværsprosjekt reduserer kommunens enhet for bistand og omsorg sykefraværet kraftig.

FORNØYDE: Seks som er fornøyde med sykefraværsnedgangen. Foran f.v. tillitsvalgt i NSF, Heidi Stokke, Elin Hegdal i Fagforbundet og verneombud Arnold Lorentsen. Bak f.v. leder av hjemmetjenseten Jorid Melhus, enhetsleder Per Arne Olsen og ansatt Ann Mari Flekstad.  Foto: Stig Leinan

Nyheter

Det er innen hjemmetjenesten med rundt 70 ansatte prosjektet gjennomføres. Leder for bistand og omsorg, Per Arne Olsen, innrømmer at resultatene så langt er overraskende positive.