Tildelt Kongens Fortjenstmedalje

I dag, mandag 10. september, ble inderøyningen Einar Jakobsen tildelt Kongens Fortjenstmedalje.

KONGENS FORTJENSTMEDALJE: Her mottar Einar Jakobsen Kongens Fortjensmedalje av Inderøys ordfører, Ida Stuberg. 

Nyheter

Det skjedde i Stiklestad Nasjonale Kultursenter under organisasjonen LEVEs samling i forbindelse med markeringen av 10. september, som er verdensdagen for selvmordsforebygging.

Overrasket mottaker

Det var Inderøys ordfører, Ida Stuberg, som delte ut medaljen til en overrasket mottaker.

– Dette hadde jeg ikke forestilt meg. Det kommer som en meget stor overraskelse, uttalte Jakobsen etter at han hadde mottatt medaljen.

I sin tale under utdelingen understreket Stuberg at det er summen av mange ting som gjør at Einar Jakobsen mottar prisen.

– Først og fremst er det hans utrettelige arbeid for LEVE som ligger i bunnen. I tillegg kommer alt det andre. At han er en verdig mottaker er utvilsomt, sier hun.

Unikt arbeid

Stuberg viste til at Jakobsen som leder i LEVE Nord-Trøndelag gjennom 10 år har besøkt mange etterlatte etter selvmord og fulgt disse opp.

– I tillegg har han aktivt jobbet for å fjerne tabu rundt selvmord. Dette unike arbeidet har blitt gjort gjennom kronikker i ulike aviser, innslag i NRK og foredrag i ulike foreninger, møter med leger, rådmenn, skoler, rektormøter for videregående skoler, politikere og psykiatritjenesten. Har lyktes også gjennom samarbeid med fylket å få den til å sette selvmord på dagsorden i Fylkestinget. Resultatet ble en 0-visjon angående selvmord for Nord-Trøndelag fylkeskommune, sier Stuberg.

En pådriver

Ifølge henne følges dette opp hvert år på Verdensdagen 9. september med informasjon om hva fylket har gjort av forebyggende tiltak det siste året.

– Som leder i LEVE har han vært pådriver for ulike typer seminarer og samlinger for etterlatte, helsepersonell og studenter. Einar Jakobsen har dessuten hatt et spesielt fokus på unge etterlatte gjennom ungdomsavdelingen av LEVE. Det er her igjennom arrangert flere samlinger med målgrupper fra 13 år og oppover. Her har han vært til god hjelp for at ungdommene skal åpne seg og bli trygge sammen med likesinnede. Landssamling for UNGE LEVE i Norge ble arrangert på Mokk i Ogndal våren 2017, forteller ordfører.

Den Gyldne Omveis far

Stuberg poengterte også under seremonien at mottaker har hatt et langt ansettelsesforhold i Inderøy kommune og har gjort en solid jobb i alle stillingene han har hatt.

– Likevel er det er spesielt i stillingen som næringssjef at hans arbeidsinnsats blir trukket fram. Han var sterkt medvirkende til at «Den Gyldne Omvei» ble etablert, og fikk et solid grunnlag for videre utvikling. Den Gyldne Omvei har hatt stor betydning for utvikling av Inderøy-samfunnet, og bidratt til styrket omdømme for Inderøy. Omveien har hatt en unik virkning på utviklingen av småskalaprodusenter i området. Den Gyldne Omvei er blitt et godt eksempel på videreforedling av ressurser i primærnæringen i Norge, og er blitt landskjent, påpeker hun.

Viktig for Kunstverkstedet

Ordfører mener at det er på sin plass å nevne at han på vegne av kommunen også har medvirket til utvikling av Nils Aas Kunstverksted, både på etableringstidspunktet og senere som medlem av stiftelsesstyret.

– Einar har over mange år vist et samfunnsengasjement som har kommet både enkeltpersoner, foreninger, næringsliv og allmennheten til gode. Han har gjennom medieoppslag og egensamling av søppel i strandsonen på Fosen vist hvilken gedigen forurensningsfare - og da særlig av plast - som vi står ovenfor. Sommeren 2017 brukte han til å samle inn 14 tonn plast i fjæra i Roan, sier hun.

Samfunnsengasjement

Tidligere har Einar Jakobsen mottatt Paul Harris-medaljen fra Verdal Rotaryklubb for sitt arbeid i LEVE. Gjennom sitt engasjement i organisasjonen har han bidratt til å redusere et av våre samfunns siste tabuer – selvmord.

– Han har vist et stort samfunnsengasjement i alle roller og verv, et samfunnsengasjement som går fra enkeltindividet til de store samfunnslinjer. Han ble i år også valgt inn i sentralstyre i LEVE på grunn av sin dyktighet. Han har også, etter å ha blitt pensjonist, engasjert seg i Røde Kors. I år ble han valgt som leder i Røde Kors Nord-Trøndelag. Einar Jakobsen har vist et stort samfunnsengasjement i alle roller og verv, et samfunnsengasjement som går fra enkeltindividet til de store samfunnslinjer, avslutter ordfører.