Basar til inntekt for barn i India

Tradisjonen tro arrangerer den 115 år gamle «Litjforeninga» på Utøy basar på bedehuset. Det skjer fredag den 21. september.

STEINKNUSER: Lucky (21) bærer stein 10 timer hver dag i tett steinstøv. En bøtte stein veier 40 kilo. For 8 kroner kunne hun fått et munnbind som beskyttelse. (Pressefoto) helsefarlig: Mange barn i India lever under svært helsefarlige forhold på grunn av den økende steinindustrien. (Pressefoto)  Foto: Pressefoto

Nyheter

«Litjforeninga» heter offisielt Utøy Normisjons Kvinneforening, tidligere kalt Utøy indremisjon kvinneforening. Men i år 2001 slo Sentralmisjonen og Indremisjonen seg sammen til organisasjonen Normisjon – en arbeidsgren innen Den norske kirke.

Barnearbeid i India

Normisjon driver menighetsbygging og evangelisering, samfunnsutvikling, helsearbeid og utdanning. Normisjon arbeider med misjons- og bistandsprosjekter i 11 land, deriblant India, og organisasjonens arbeid er delfinansiert av Norad.

– Pengene som kommer inn i forbindelse med basaren går uavkortet til bistandsprosjekt i India denne gang, sier styremedlem i «Litjforeninga», Annveig Wang. Hun forteller at det spesielt er barna som jobber med steinknusing i steinindustrien i India de vil hjelpe. Barnearbeid er forbudt der, men på grunn av stor fattigdom må barna være med i arbeidet likevel. De har lange arbeidsdager, preget av tungt og helsefarlig arbeid.

Helsefarlig

Steinindustrien i India har skutt fart, og det samme har utnyttelsen av sårbar arbeidskraft. I Vest-Bengal i India frister store investorer lokalbefolkningen til å selge jord til steinindustrien. Resultatet er et folk som lever under slaveliknende og svært helseskadelige forhold uten rettigheter. Barn, ungdom og voksne lever og arbeider i steinstøvet uten skolegang og helsetilbud. Skogen i området hogges ned, jorden i området utarmes og ødelegges, og vann til drikke og jordbruk blir borte.

Midler som Normisjon får inn, blant annet gjennom basaren på Utøy, kan være med på å gi slavearbeiderne i India friheten tilbake.

Basar og bibeltimer

– På basaren på Utøy bedehus den 21. september får vi besøk av Bjørn Roger Karlsen fra Normisjon Trøndelag. Han vil tale for oss, og i tillegg blir det underholdning i form av sang og musikk, sier Annveig Wang. Hun legger til at det vil bli mange fine gevinster på basaren.

– Lørdag og søndag kveld samme helg vil Karlsen ha bibeltimer på bedehuset, og da er det Stokkan og Utøy Normisjonsforeninger som arrangerer, opplyser Annveig om. Hun ønsker med det alle hjertelig velkommen til en innholdsrik helg på bedehuset neste uke.