Har behov for fotomodeller

Elevene ved fotolinjen på Sund folkehøgskole vil komme i kontakt med folk som kan tenke seg å stille som modell.

VIL MØTE EN TRØNDER: Elevene som går på fotolinjen på Sund folkehøgskole og som vil bli kjent med trønderne. 

Nyheter

Lærer ved fotolinjen, Janne Svit, sier at elevene ikke er på jakt etter tradisjonelle «fotomodeller».

– I stedet vil vi ha kontakt med vanlige folk som fotoeleven kan komme litt tett innpå for å ta bilder der hverdagslige gjøremål står sentralt, sier hun.

Møt en trønder

Det er i forbindelse med prosjektet «Møt en trønder» at elevene vil komme i kontakt med lokalbefolkningen. Her skal nemlig fotoelevene møte en ukjent trønder og dokumentere denne personens hverdag gjennom en bildeserie.

– Kort sagt består prosjektoppdraget ut på at hver av elevene skal møte og bli kjent med en for dem ukjent trønder. Fotoeleven skal så dokumentere personens hverdag gjennom bildeserien. For å kunne ta bra bilder som forteller noe om denne personen kreves det at fotografen og fotomodellen blir godt kjent, sier fotolæreren.

Hun mener at det blir altfor kort tid å bruke en eller to timer til fotografering og samtale for å få nødvendig kontakt.

– Et brukbart utgangspunkt vil nok være at partene bruker rundt fem timer på dette. Da blir resultatet bedre, sier Svit.

Håper folk stiller

Svit sier at klassen ennå ikke har gjort framstøt for å finne trøndere som vil stille opp. Hun håper at artikkelen i Inderøyningen skal gi drahjelp.

– Alle aldersgrupper og alle slags yrker eller aktiviteter er aktuelle som fotoobjekter. Imidlertid er det en stor fordel om vedkommende disponerer bil siden elevene ikke gjør det, sier hun.

På trykk i Inderøyningen

De to siste årene har Inderøyningen hatt på trykk møtene mellom fotoelever og modellene. Den muligheten får avisa også i år.

– Selvsagt kommer det bare på trykk i lokalavisa dersom fotograf og fotoobjekt samtykker til det. Det fotomodellen har igjen, er en flott fotomontasje som beskriver hverdagen, noe som kan være hyggelig å ha i ettertid. Og fotografen sitter igjen med mange, nyttige erfaringer, nikker Janne Amalie Svit. Hun sier at interesserte kan kontakte henne ved å ringe til Sund folkehøgskole, eller på e-post jannesvit@gmail.com.