Viktige og synlige utbedringer av Hustad kirke og Sakshaug Gamle kirke

Den lokale fortidsminneforeningen har ved hjelp av støtte fra Riksantikvaren nylig fått gjennomført viktig og nødvendig vedlikehold av begge kirkene.

FINT RESULTAT: Sissel Norum, leder i fortidsminneforeningen, er takknemlig for at fra v. Morten Kippe og Ivar Ørdal på dugnad har bidratt til at veggen på fasaden til våpenhuset har blitt så fin.  Foto: Nina Fossum

Nyheter

Ved Hustad kirke har det blitt gjort vedlikehold på fasaden på våpenhuset. Dårlig trevirke har blitt skiftet, resten er skrapet, vasket og malt med linolje. Ei vindski har blitt skiftet og smurt med tjære, og takrennene er lappet. Norums Byggservice har utført arbeidet, med noe hjelp av maler Knut Lein.