InderøyFest er historie

Vedtaket i kommunestyret om ikke å innvilge forskudd til InderøyFest 2019 betyr slutten for arrangementet.

SLUTT: Kommunestyrevedtaket betyr at InderøyFest legges ned. (Arkivfoto: Runa Leinan)  Foto: Runa Leinan

Nyheter

Det bekrefter nyvalgt styreleder for Inderøyfest, Tormod Ellingsen.

Skuffet styreleder

Vedtaket ble gjort i kommunestyremøtet på mandag. Et solid flertall bestående av Sp, Ap, V og KrF gikk imot rådmannens forslag om å gå inn for at kommunen skulle innvilge søknaden om tilskudd til Inderøyfest. Bare Høyre og SV gikk inn for rådmannens forslag.