Vil bygge nytt oppvekstsenter på Oxaal

Representanter for skoler og barnehager i Utøy og Lyngstad anbefaler at skolekretsene Mosvik, Lyngstad og Utøy går sammen om nytt oppvekstsenter.

ENIGE: Foreldrerepresentantene for barnehager og skoler i Lyngstad og Utøy er enige om at det blir bygd nytt oppvekstsenter på Oxaal. Nå vil de gjerne ha mosbyggen med i prosjektet.   Foto: Privat

Nyheter

Senteret foreslås satt opp på Oxaal i Lyngstad skolekrets. Nå håper representantene på oppslutning om konseptet, som FAU (Foreldrerådets Arbeidsutvalg) ved Utøy skole og Lyngstad skole har arbeidet systematisk med siden seinsommeren i fjor. Resultatet er blitt et grundig gjennomarbeidet forslag om framtidig oppvekststruktur. FAU-leder på Utøy, Ragnar Johansen Ørdal, forteller at noen faktorer har ligget i bunnen.

Bærekraftig og robust

– Når vi nå kommer opp med forslag om oppvekstsenter så bygger det på at den skal være bærekraftig, at planen skal være langsiktig og robust, samt at den må være miljøvennlig og bidra til lave livsløpskostnader. Og når vi tenker langsiktighet, så snakker vi om 50 år. Vi har med andre ord arbeidet fram det vi mener er en oppvekststruktur for framtida. Vi inviterte FAU i Lyngstad skolekrets og i Mosvik skolekrets til å bli med på å utarbeide et felles forslag. FAU ved Lyngstad skole har vært med. Det har ikke lyktes å få representantene fra FAU Mosvik til å bli med på forslaget, og det synes vi er synd. Mosbyggen har ytret ønske om å beholde skole og/eller barnehage i bygda, og det respekterer vi. Samtidig ønsker vi dem hjertelig velkommen inn i oppvekstsenteret, sier han.