Vil bygge nytt oppvekstsenter på Oxaal

Representanter for skoler og barnehager i Utøy og Lyngstad anbefaler at skolekretsene Mosvik, Lyngstad og Utøy går sammen om nytt oppvekstsenter.

ENIGE: Foreldrerepresentantene for barnehager og skoler i Lyngstad og Utøy er enige om at det blir bygd nytt oppvekstsenter på Oxaal. Nå vil de gjerne ha mosbyggen med i prosjektet.  

Nyheter

Senteret foreslås satt opp på Oxaal i Lyngstad skolekrets. Nå håper representantene på oppslutning om konseptet, som FAU (Foreldrerådets Arbeidsutvalg) ved Utøy skole og Lyngstad skole har arbeidet systematisk med siden seinsommeren i fjor. Resultatet er blitt et grundig gjennomarbeidet forslag om framtidig oppvekststruktur. FAU-leder på Utøy, Ragnar Johansen Ørdal, forteller at noen faktorer har ligget i bunnen.