FAU ved Mosvik skole håper en kan være «best i lag»

Representantene for FAU i Mosvik føler seg ikke dolket i ryggen over utspillet til FAU på Utøy forrige uke, men de deler ikke deres synspunkt.

MÅ BESTÅ: Skolen i Mosvik ble helrenovert for knapt 5 år siden, og FAU-representantene fra v. Gunhild Jenssen og Mariann Staberg mener det er galskap bare å tenke på å legge den ned. 

BEST I LAG: Fra v. Gunhild Jenssen og Mariann Staberg mener man bør gi og ta. De mener at en ny barnehage med SFO bør bygges på Utøy, mot at skoleelevene derfra kommer til Mosvik. 

Nyheter

– Vi var ikke forberedt på at Utøy og Lyngstad hadde blitt enige om nytt oppvekstsenter på Oxaal, for sist vi hadde felles møte konkluderte vi med at ikke noen av oss var enige, forteller Gunhild Jenssen, leder for FAU i Mosvik. Hun forteller at FAU for de tre skolene har hatt jevnlige møter, men at det har vært vanskelig å komme til noen overenskomst.

Bruker bassenget i Mosvik

– Vi føler ikke vi kan støtte noe vi mener er galt. Mosvik skole er tross alt nyrenovert, og ifølge PWC-rapporten har den kapasitet til bortimot hundre elever, i alle fall om vi inkluderer barnehagebygget som også er nokså nytt og har et flott uteområde, sier Gunhild Jenssen.

– Vi har dessuten et basseng her som brukes av småtrinnet på de fleste skolene i kommunen allerede. I den forbindelse har det kommet ønsker om å disponere klasserom her så de får utnyttet dagene best mulig mens de venter på skyss, sier FAU-representant Mariann Staberg. Hun poengterer at sånn sett er det en viss flyt fra andre deler av bygda til Mosvik fra før, og ettersom de har det eneste bassenget så blir det nok ikke mindre aktivitet framover heller.

– Det gjelder også fritidsaktiviteter. Det er mange fra Utøy og Kjerknesvågen som deltar på turn her, og vi samarbeider også om fotball, sier damene.

Bør gi og ta

Gunhild og Mariann har tenkt nøye over mulige løsninger, og de er opptatt av at man bør gi og ta.

– Om vi innlemmer barnehagen i skolen så får vi plass til hundre elever. Vi vil så gjerne ha en fulldelt skole til det beste både for elever og lærere. Om det bygges ny barnehage med SFO på Utøy så får vi kjøre førskolebarna våre dit. Vi snakker tross alt om korte avstander og en kjøretur på rundt 10 minutter, sier damene. De poengterer at slik det er i dag så fraktes det elever fra både Åsbygda, Meltingen og Framverran til Mosvik skole, og det vil ikke bli noe lengre fra Utøy heller. De synes rett og slett at tanken på å legge ned en tipp, topp moderne skole med basseng og en bra gymhall er helt meningsløs.

Vil ikke stå alene

– Som det er i dag har vi så få elever her at vi er avhengig av å få elever fra Utøy hit. Vi vil ikke stå alene. Om nødvendig har vi areal for utvidelse av skolen her uten at det går utover lekeområdene, og vi synes selv at den har en utmerket beliggenhet. Herfra er det en rusletur til fjæra, skogen eller idrettsplassen, og skolen er skjermet for all trafikk, poengterer Gunhild. Hun viser også til intensjonsavtalen der det står at skolen i Mosvik skal bestå.

– Vi har vært gjennom skoledebatter før, men det har ikke Inderøy. Derfor oppleves det kanskje ekstra vanskelig for Utøy og Lyngstad nå, sier hun. Selv vokste hun opp med å bli kjørt til Framverran på skole, for den gang var småskoletrinnet i Mosvik kommune der. Det var en bit det også, men det gikk helt fint.

Barnehage med SFO på Utøy

Damene både håper og tror at kommunen rett og slett ikke har råd til å legge ned Mosvik skole. Hva skal de i så fall bruke den nyoppussede bygningsmassen til?

– Vi har jo allerede et kommunehus som er nedlagt. Nei, vi har tro på at de vil satse på oss. Det sitter fryktelig langt inne å skulle gi fra seg både skole og barnehage. Slik vi ser det er den beste løsningen å ha en felles barnehage med SFO på Utøy, mens elevene fra Utøy kommer hit på skole. Mottoet er jo «best i lag», og det må gå an å se hitover også, sier de to damene som er opptatt av å finne en løsning til det beste for alle.