Bildetyvjeger Mia Landsem fortalte om spredning av private bilder på internett

En dag med debatt og refleksjon

UNGT ENGASJEMENT: Diskusjoner om elbil er vanlige, rundt kaffebordene og i veikanten. Ungdomsskoleelevene gikk engasjert og innbitt til verks da de skulle gjennom en paneldebatt om temaet. Gruppen som var pro elbil var: foran f.v. Eskil Tunset (delvis skjult), Dina Våset Agle, Andrea Terjesdottir Moldaunet og Oda Stornes Nyborg og bak f.v. Sindre Støre (delvis skjult), Edvard Stuberg Sende, Erik Sung Nilsen Overrein, Vebjørn Hammer, lærer Marius Appelkvist Lie og Tuva Tjæder Gran. 

Nyheter

Dagen var satt av til paneldebatter og foredrag, og hele skolen deltok. Elevene ble delt i grupper på tvers av trinnene og klassene, og skulle jobbe sammen innad i gruppene med debattforberedelser. To grupper ble enige om en sak eller påstand de skulle debattere, og gruppene prøvde å forberede argumenter og motsvar, for eller mot, før det ble avholdt en paneldebatt med klare regler.