Bekymret over kommunegjelden

Inderøy Høyres bekymring i oppvekststruktursaken er at gjelden blir for høy.

BEKYMRET: Høyres ordførerkandidat ved kommunestyrevalget neste høst, Geir Jostein Ørsjødal, mener en må ha kommunegjelden i mente når framtidas oppvekststruktur vedtas . (Arkivfoto)  Foto: Stig Leinan

Gjeldsgraden vil derfor øke i perioden fram til 2021

Nyheter

Partiets ordførerkandidat ved neste års kommunestyrevalg, Geir Jostein Ørsjødal, påpeker at renter og avdrag på lån skal betales over kommunenes driftsregnskap.

Reduserer handlingsrommet

– Høy gjeld reduserer handlingsrommet, mens høye inntekter gir muligheter. En kan forsvare et høyt gjeldsnivå dersom inntektene også er høye, noe som ikke er tilfellet for Inderøy kommune. Et mye brukt måltall på dette forholdet er «netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter», kalt gjeldsgrad. Inderøy befinner seg allerede i kategorien kommuner med høy gjeldsgrad, sier han og viser til rådmannens utreding om oppvekststruktur. Her går det fram at kommunen har hatt betydelige investeringer som har medført høy gjeldsgrad, sier høyretoppen.