Det blir stadig færre båsfjøs

En undersøkelse som Tine har gjort viser at halvparten av melka som blir produsert i Norge nå kommer fra fjøs med melkerobot.

SVARPREMIE: Ole Kristian Stuberg og sønnen Petter (t.v.) studerer øreklokkene med DAB-radio som prosjektleder Lars Harald Daling overrakte som svarpremie etter spørreundersøkelsen blant melkebønder med båsfjøs. 

• 4 tar sikte på å bygge om til løsdrift

Nyheter

Den samme undersøkelsen som er referert i Bondebladet forteller at Tine antok at 50 prosent robotandel ville skje en gang i 2019 eller 2020. Utviklingen har gått raskere enn forventet, og det er nå over 2000 melkeroboter i drift over hele landet. Også bruk med mindre besetninger tar i økende grad i bruk robot.