Det blir stadig færre båsfjøs

En undersøkelse som Tine har gjort viser at halvparten av melka som blir produsert i Norge nå kommer fra fjøs med melkerobot.

SVARPREMIE: Ole Kristian Stuberg og sønnen Petter (t.v.) studerer øreklokkene med DAB-radio som prosjektleder Lars Harald Daling overrakte som svarpremie etter spørreundersøkelsen blant melkebønder med båsfjøs.  Foto: Reidar Sundal

• 4 tar sikte på å bygge om til løsdrift

Nyheter

Den samme undersøkelsen som er referert i Bondebladet forteller at Tine antok at 50 prosent robotandel ville skje en gang i 2019 eller 2020. Utviklingen har gått raskere enn forventet, og det er nå over 2000 melkeroboter i drift over hele landet. Også bruk med mindre besetninger tar i økende grad i bruk robot.

Krav om løsdrift

Det som ligger bak denne utviklingen er Mattilsynets krav om å gå over fra båsfjøs til løsdriftsfjøs, ut fra dyrevelferdshensyn, der mer bevegelse og mosjon for dyra på beite er viktige momenter. Omleggingen skulle opprinnelig skje innen 2024, men er nå utsatt til 2034.