Inderøy SV går inn for økt barnetrygd

Inderøy SV vil ha økt barnetrygd for å minske forskjellene.

ØKT BARNETRYGD: Inderøy SV vil minske forskjellene og da er økt barnetrygd et godt virkemiddel, sier kommunestyrerepresentant Siv Furunes. (Arkivfoto: Privat) 

Nyheter

Det sier kommunestyrerepresentant Siv Furunes. Hun peker på at forskjellene øker, også i Inderøy.

– SV har flere ganger foreslått å heve barnetrygden som har stått stille i over 20 år nå. Det absurde er at folk som mottar sosialhjelp, får mindre støtte hvis de mottar barnetrygd. Dette betyr at de familiene som trenger barnetrygden aller mest, får mindre enn andre. Dette har vi prøvd å snu i flere runder sentralt – uten å lykkes, sier hun.