Heder til korpsveteran

Et femtitalls tilhørere møtte opp til Laats korpsmatiné i Akset, der de blant annet fikk se at Ole Ingvald Hegdal mottok sine hederstegn, sent, men godt.

HEDRET: Korpsveteranen Ole Ingvald Hegdal (t.v.) mottok hederstegn både fra Laat og korpsforbundet for 30 års aktivitet fra Hans Snerting og leder i Laat, Torberg Værdal.  Foto: Reidar Sundal

Nyheter

Starten på konserten var ganske utradisjonell. Da publikum forventet at korpsmedlemmene skulle komme ruslende inn for å finne plassene sine, hørte man i stedet en gruppe spille en strofe et eller annet sted i huset. Så fulgte en annen gruppe et annet sted, fulgt av nok en gruppe et tredje sted. Omsider kom medlemmene inn i kafeen mens de spilte en noe ubestemmelig akkord, og da de var på plass gikk akkorden over i en sterkt modernisert versjon av Gammel Jegermarsj.

Flash mob

Bakgrunnen for dette åpningsnummeret er at 2018 er Musikkorpsenes år, og Norges Musikkorps Forbund fikk laget et musikkstykke som alle korpsene kunne benytte til å skape litt blest omkring korpsmusikken. Det var 15. september som var datoen for dette stuntet som ble kalt Flash mob, men opplegget fungerte like bra 18. november. Petter Skjervold var både konferansier og dirigent for korpset som består av rundt 35 musikere. Musikken under matineen var delvis hentet fra deltakelsen under Steinkjerspæll tidligere i høst, og noe som det øves på til senere opptredener, slik som Rise of the Firebird som fulgte etter at standardnummeret I Dovregubbens hall var gjennomført.