Heder til korpsveteran

Et femtitalls tilhørere møtte opp til Laats korpsmatiné i Akset, der de blant annet fikk se at Ole Ingvald Hegdal mottok sine hederstegn, sent, men godt.

HEDRET: Korpsveteranen Ole Ingvald Hegdal (t.v.) mottok hederstegn både fra Laat og korpsforbundet for 30 års aktivitet fra Hans Snerting og leder i Laat, Torberg Værdal. 

Nyheter

Starten på konserten var ganske utradisjonell. Da publikum forventet at korpsmedlemmene skulle komme ruslende inn for å finne plassene sine, hørte man i stedet en gruppe spille en strofe et eller annet sted i huset. Så fulgte en annen gruppe et annet sted, fulgt av nok en gruppe et tredje sted. Omsider kom medlemmene inn i kafeen mens de spilte en noe ubestemmelig akkord, og da de var på plass gikk akkorden over i en sterkt modernisert versjon av Gammel Jegermarsj.