Hjemmebesøk hos «gammelordføreren»

I år fyller tidligere ordfører i Inderøy, Svein Jørum, 75 år. Dermed er han i målgruppen som får tilbud om forebyggende hjemmebesøk.

HJEMMEBESØK: Nina Elisabeth Schei Bakkhaug under besøket hos gammelordfører Svein Jørum. – Jeg setter pris på at kommunen har et tilbud om forebyggende hjemmebesøk hos oss godt voksne, sier han.  Foto: Stig Leinan

Nyheter

Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud til eldre som ikke har tjenester, eller som har begrensede tjenester, fra kommunen. Det forteller Nina Elisabeth Schei Bakkhaug. Hun er fysioterapeut og én av tre i Inderøy kommune som foretar slike besøk.

Informasjon

– Formålet med besøket er å gi informasjon om kommunens tilbud for eldre, gi vedkommende mulighet til å drøfte sin hverdag og komme med råd og veiledning om forhold som kan ha betydning for helsen og hverdagen til den vi besøker. Dessuten er oppgaven vår å støtte, eksempelvis Svein, i å bevare de ressursene som han har, samt å gi ham en mappe med nyttig informasjon, forteller hun.