Snerting Ranch Besøksgård jubilerte

Snerting Ranch på Kjerknesvågen er en besøksgård for barn og ungdom i helger og ferier, med hele regionen som nedslagsfelt. Tilbudet har eksistert i 10 år.

jubilerte: På jubileet ble det delt ut hedersutmerkelse til de som har vært med lenge og vist gode holdninger. Fra venstre Veronica (tidligere Inderøyning men nå fosning), Ludvik fra Fosen, daglig Leder Jon Leira (med dattera Annie Marie på skuldrene), og Daniel fra Inderøy. (Foto: privat) 

Nyheter

– Vi er godkjent Inn på Tunet – gård, og vi har siden 2008 hatt ungdommer på besøk her på døgnbasis fra fredag til søndag to helger i måneden, i tillegg til ei hel ferieuke både på juli og august, forteller driver Jon Leira. Han har en fortid i Forsvaret, og har i tillegg tatt utdanning innen veiledningspedagogikk. Med seg på gården har han Mona Iren Dolmen som tidligere har jobbet på et senter for ungdom med større behov. Hun har utdanning som veileder og er kursholder for «kurs i bedre selvfølelse».