Sluttrapporten lagt fram

I løpet av de to siste årene har landbruksprosjektet «Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn» blitt gjennomført.

GODKJENT: Styringsgruppa og prosjektgruppa har gått gjennom sluttrapporten for prosjektet «Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn» og funnet at de kan innestå for innholdet. 

Nyheter

På onsdag var det tid for oppsummering og evaluering. Sluttrapporten ble lagt fram, og innholdet ble gjennomgått og kommentert. Prosjektet har vært eid av kommunen, og en styringsgruppe og en mindre prosjektgruppe med prosjektleder i spissen har lagt premissene og stått for gjennomføringen.