Sluttrapporten lagt fram

I løpet av de to siste årene har landbruksprosjektet «Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn» blitt gjennomført.

GODKJENT: Styringsgruppa og prosjektgruppa har gått gjennom sluttrapporten for prosjektet «Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn» og funnet at de kan innestå for innholdet.  Foto: Reidar Sundal

Nyheter

På onsdag var det tid for oppsummering og evaluering. Sluttrapporten ble lagt fram, og innholdet ble gjennomgått og kommentert. Prosjektet har vært eid av kommunen, og en styringsgruppe og en mindre prosjektgruppe med prosjektleder i spissen har lagt premissene og stått for gjennomføringen.

Tett på næringene

Ole Anders Iversen ble oppnevnt som kommunens representant og leder av styringsgruppa. Det ble lagt vekt på at prosjektet måtte være tett på næringene, og LLI oppnevnte de fem andre medlemmene, nemlig Trude Hoff, Annbjørn Skogset, Øystein Brenne Hellberg, Svein Berfjord og Øyvind Austad. Prosjektgruppa har bestått av næringssjef Trygve Wannebo som leder, landbruksrådgiver Ketil Verdal og prosjektlederen Lars Harald Daling.