Sikrer dirigentrekrutteringen

Kor, korps og orkester er helt avhengig av at noen tar på seg jobben med å dirigere og instruere. Nasjonalt jobbes det systematisk med dette gjennom opplegget Dirigentløftet.

FIRETAKT: Allerede på kursets andre dag kan deltakerne på nivå 1 dirigere firetakt. Fra venstre Mali Denstadli Gjul, Iris Waterloo Laugtug, Anastacia Mathilde Hansten, Emma Alida Normann, Lucas Andre Langmo, Kari Hansen-Øye, Aslak Hansen-Øye og Eva Stavrum Klepp. Bak instruktørene Siv Anette Lorentzen og Oddrun Solberg. 

NIVÅ 5: Flere av ungdommene har prøvd seg som dirigenter. F.v. Sofie Trandem Næss, Trygve Mikalsen, Toril Skjermo Holthe, Erlend Mikalsen, Astrid Helen Stavrum og Jenny Norum Hallset. 

Nyheter

Kurset i Inderøy, som hadde betegnelsen Kantorilederkurs, gikk over tre dager, fra fredag kveld til søndag kveld. De 42 deltakerne kom fra Mo i Rana, Mosjøen, Bergen og Inderøy. Barne- og ungdomskoret Vivace sto som arrangør på vegne av Ung kirkesang Nidaros, og Siv Anette Lorentzen hadde hånd om avviklingen av kurset. På en rundtur i lokalene til Inderøy videregående skole på lørdag stakk vi innom mange klasserom, der åtte profesjonelle instruktører underviste deltakerne på de forskjellige trinnene i kurset: Kantorileder 1a og 1b, 2a og 2b, 3a og 3b, 4a og 4b og 5. Deltakerne var i aldersgruppen 10 til 19 år.

Trinn for trinn

– Det kreves ingen spesiell forkunnskap for å begynne på nivå 1. Kurset starter med notelære og elementær kunnskap om takt og rytme. Etter to helgekurs rykker man opp til neste nivå, forklarer Siv Anette Lorentzen.

Kurset i helga var et ungdomskurs med betegnelsen Ung dirigent, og inngår i en kursrekke på 10 helgekurs. Momenter som blir nevnt i kursbeskrivelsen er dirigering, taktfigurer, slagteknikk, notelære, spill på instrument, oppvarmingsøvelser, sang, lek og organisasjon/samarbeid.

– Etter å ha gjennomført nivå 5 skal deltakerne kunne arbeide selvstendig, lese partitur, innstudere stoffet med et kor og ordne med noen til å akkompagnere hvis det er nødvendig. De som kan dirigere vil dessuten fungere mye bedre i et kor, forteller Siv Anette.

Teori og praksis

Fredag kveld og lørdag på dagtid var det lagt opp til teoriundervisning for hver gruppe. Tidlig lørdag kveld stilte aspirantene i Vivace som «prøvekaniner» for kursdeltakerne som skulle praktisere det de hadde lært. Søndag var det tid for oppsummering, repetisjon, prøve og utdeling av kursbevis.Når mange ungdommer samles en hel helg, er det naturligvis viktig at man legger til rette for den sosiale delen av kurset. Dette var godt ivaretatt, med felles måltider, kveldskos og moro. Kursdeltakerne var bedt om å ta med sovepose og liggeunderlag, og det var ordnet med rom for overnatting på Akset.