– Ikke glem barnehagene

Bønnen kommer fra to mødre, ei fra Utøy og ei fra Lyngstad. De mener at tanken om barnehagenes framtid forsvinner i skoledebatten.

BARNAS BESTE: Fra v. Renata Ulvin og Sofie Thestesen bekymrer seg over at barnehagene blir glemt i den hissige skoledebatten. De er opptatt av trygge rammer og gode overganger, og de mener et nytt oppvekstsenter vest for Straumen vil være det beste for alle parter. 

Nyheter

– Vi lever og jobber for barnas beste, men diskusjonen om barnehagene forsvinner oppi denne prosessen. Vi snakker bare om skolene, fordeling av elevene og om å spare penger. Barnehagene blir nesten ikke nevnt. Fokuset blir helt feil for meg, sier Renata Ulvin som først og fremst uttaler seg som mor. Hun har også litt faglig tyngde bak, for hun jobber som fagarbeider i Røra barnehage, og hun er dessuten representant for Utøy barnehage i FAU.